Fréttir

Staða heimilanna á óvissutímum

Staða heimilanna á óvissutímum

Skilaboð til heimilanna

Ástandið er fordæmalaust. Það hefur verið kvartað yfir ofnotkun á þessu orði “fordæmalaust” en það er því miður ekkert annað orð sem nær betur yfir það ástand sem blasir við öllum heiminum í dag.

Margir eru hræddir, ekki aðeins við Covid-19 heldur líka áhrif veirunnar á efnahaginn og þá um leið hag heimilanna. Það eru ekki nema 12 ár frá bankahruninu og þúsundir heimila glíma enn við afleiðingar þess, þannig að þessi ótti er bæði raunverulegur og skiljanlegur.

Án þess að hafa öll svör, því þau hefur engin, ákvað ég samt að skrifa nokkrar línur og láta ykkur vita af því að það er verið að berjast fyrir málstað heimilanna og að það sé ástæða til bjartsýni hvað það varðar.

Í óvissu eins og nú er uppi er það allra versta að upplifa sig einan og vita ekki hvað tekur við. Auk þess er hætt við að gömul sár og slæmar minningar frá síðasta hruni opnist og ýfist upp, þannig að ég vona að með því að halda ykkur upplýstum og gefa ykkur sýn okkar á það sem er gerast, geti hjálpað og gefið ykkur von.

Jákvæð teikn á lofti

Aðstæður og ástæður eru allt aðrar núna en þær voru í hruninu 2008.

Í fyrsta lagi er þetta hrun ekki bönkunum að kenna og það er ekki bundið við Ísland. Nú er um að ræða alheimsfaraldur sem skekur öll þjóðfélög þannig að nú taka allir saman höndum til að berjast gegn afleiðingunum, innan hvers lands fyrir sig sem og á alheimsvísu.

Í öðru lagi er Ísland betur í stakk búið en 2008 til að takast á við áfall sem þetta og í betri stöðu en margar aðrar þjóðir.

Í þriðja lagi höfum við séð merki um samstöðu með heimilunum frá t.d. bönkum og leigufélögum sem bjóða “greiðsluhlé”. Hjá félagsmönnum Hagsmunasamtaka heimilanna og víðar úti í þjóðfélaginu er gríðarlegt vantraust gagnvart bönkunum sem myndi lagast mikið ef samtökunum yrði hleypt að borðinu fyrir hönd heimila landsins. En þakka skal það sem vel er gert, og fyrir þá sem verða illa úti getur þetta útspil bankanna skipt sköpum, hverjir svo sem eftirmálarnir verða. Hagsmunasamtökin munu fylgjast vel með því þegar þar að kemur.

Í fjórða lagi er ríkisstjórnin að kynna aðgerðir fyrir atvinnulífið og félagsmálaráðherra búinn að kynna frumvarp sem tryggir fólki sem verður fyrir skerðingu á starfshlutfalli að minnsta kosti 80% af fyrri tekjum sínum. Þetta skiptir að sjálfsögðu miklu máli fyrir heimilin og afkomu þeirra.

Hvað eru Hagsmunasamtök heimilanna að gera?

Í síðustu viku sendu Hagsmunasamtök heimilanna frá sér áskorun til ríkisstjórnarinnar um að muna eftir heimilunum. Áskorunin var send í kjölfar blaðamannafundar þar sem ríkisstjórnin kynnti aðgerðir sínar en minntist ekki einu orði á heimili landsins.

Í áskoruninni lögðum við áherslu á að þak yrði sett á vísitölu verðtryggingar auk þess sem við kröfðumst þess að fá aðkomu að því “víðtæka samráði” sem farið hefði fram, því það virtist einskorðast við hagsmunagæslu fjármálafyrirtækja (SFF) og atvinnurekendur (SA).

Það er óhætt að segja að þessi áskorun hafi haft áhrif því margir hafa siglt í kjölfarið og krafist þaks eða frystingar á verðtrygginguna. Auk þess eru heimilin núna alltaf nefnd á öllum fréttamannafundum og yfirlýsingum stjórnvalda sem hagsmunaaðilar.

Þetta er mjög jákvætt og til marks um að áskorunin hafði áhrif en betur má ef duga skal.

Þegar forystufólk ríkisstjórnarinnar hefur minnst á heimilin er það alltaf í samhengi við aðgerðir til handa fyrirtækjum og þær aðgerðir eru engan veginn nægar. Það verður að huga sérstaklega að hagsmunum heimilanna, t.d. með frystingu verðtryggingar auk þess sem tryggja verður að ekki ein einasta fjölskylda missi heimili sitt í hendur fjármálafyrirtækja vegna áhrifa Covid-19.

Á þessari viku frá því áskorun okkar var send, höfum við ekki enn þá fengið boð um aðkomu að þessu “víðtæka samráði” en erum að berjast fyrir því núna.

Miðvikudaginn 18. mars sendum við bréf til ríkisstjórnarinnar og alþingismanna með yfirskriftinni “Heimilin eru grunnstoðir samfélagsins”. Í því segir m.a.

„Á undanförnum dögum hafa margir málsmetandi aðilar tekið undir með Hagsmunasamtökunum en ekkert hefur heyrst frá ríkisstjórninni um hagsmuni heimilinna, nema þá í samhengi við hagsmuni fyrirtækja. Það eru engin “eylönd” í þessu ástandi og hagsmunir okkar allra eru samtvinnaðir á ótal vegu þannig að hagsmunir atvinnulífsins eru að sjálfsögðu líka hagsmunir heimilanna.

En það má alls ekki ekki gleymast núna eins og oft áður, að það eru heimilin sem bera uppi hagkerfið og skarist hagsmunir þeirra og fjármálafyrirtækja, verða hagsmunir heimilanna að vera hafðir í fyrirrúmi því þau eru undirstaða alls hagkerfisins.

Hagsmunasamtök heimilanna ítreka að Stjórnarskráin er samin fyrir einstaklinga og heimili þeirra en ekki til að verja fjármálafyrirtækin.“

Einnig bendum við á í bréfinu að það sé hreinlega brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar að ekki sé haft samráð við fulltrúa heimilanna til jafns á við fulltrúa fjármálafyrirtækja.

Þetta er aðeins það sem við getum upplýst ykkur um að svo stöddu, en við sitjum ekki auðum höndum.

Þarf öflugri aðgerðir?

Það má alltaf deila um leiðir og aðferðir. Við hjá HH höfum vilja til að koma að þessu í nafni samstöðu og bjóða fram aðstoð okkar, í stað þess að vera með “hnefann á lofti”.

Innan samtakanna er til staðar gríðarleg þekking á réttindum neytenda á fjármálamarkaði og þeim leiðum sem virka eða virka ekki. Það má fullyrða að hún sé hvergi meiri á landinu en innan okkar vébanda og ótrúlegt ef stjórnvöld ætla ekki að nýta sér það.

Samtökin hafa skapað sér gott orðspor fyrir að vera málefnaleg og hugsa í lausnum. Jú við getum svo sannarlega verið hvassyrt en við erum þó alltaf málefnaleg.

Hvort ráðist verður í harðari aðgerðir ræðst mikið til af þeim viðbrögðum sem við fáum við bréfi okkar frá því í gær og hvort okkur verði hleypt “að borðinu”.

En við verðum líka að hafa í huga að þetta eru fordæmalausir tímar þar sem er verið að slökkva elda um leið og þeir kvikna. Í þannig ástandi eiga allir nóg með “verkefni dagsins” á meðan efnahagslegar afleiðingar munu koma fram síðar.

Núna er það í algjörum forgangi hjá stjórnvöldum að hefta útbreiðslu veirunnar og sjá til þess að atvinnulífið gangi. Við verðum að virða það og treysta því að okkar tími muni koma, þó við séum ekki efst á forgangslista stjórnvalda eins og er.

Við erum samt að þrýsta og já, við viljum samt fá sama aðgang og aðrir að samráði við stjórnvöld. Ef stjórnvöld hafa tíma til að hafa samráð við hagsmunaverði fjármálafyrirtækja (SFF), þá verða þau líka að gefa sér tíma til samráðs við hagsmunaverði heimilanna.

Er ástæða til bjartsýni?

Við getum að sjálfsögðu ekki fullyrt neitt um það frekar en aðrir, en bjartsýni er betra veganesti en svartsýni og með hana að vopni eru okkur fleiri vegir færir.

Aðstæður eru aðrar en þær voru í bankahruninu 2008 sem er okkur öllum í svo fersku minni og við verðum að muna að þá var engin sem talaði máli heimilanna í landinu.

Núna eru Hagsmunasamtök heimilanna til og þau standa vaktina fyrir heimilin.

Árið 2008 stóð verkalýðsforystan með ASÍ í broddi fylkingar gegn heimilunum. Í verkalýðsforystunni hafa átt sér stað miklar breytingar og þar er núna fólk sem áttar sig á skaðsemi verðtryggingarinnar fyrir heimilin í landinu og að þau þurfi að verja með öllum ráðum. Ég held að ekki sé á neinn hallað þó ég nefni sérstaklega þá Ragnar Þór Ingólfsson formann VR og Vilhjálm Birgisson formann Verkalýðsfélags Akraness í þessu sambandi.

Ég ætla líka að leyfa mér að trúa því að stjórnvöld hafi lært sína lexíu á undanförnum árum og falli ekki í sömu gryfjurnar og þáverandi stjórnvöld gerðu.

Auk þess veit ég að heimilin eiga öfluga málssvara innan ríkisstjórnarinnar sem ég hef fulla trú á að láti til sín taka fyrir heimilin í landinu.

Þannig að hvað varðar hagsmuni heimilanna tel ég ástæðu til bjartsýni.

En betur má ef duga skal. Það þarf að kalla Hagsmunasamtök heimilanna að borðinu og ríkisstjórnin þarf að fullvissa heimilinn um að hagsmuna þeirra verði gætt og að þak verði sett á verðtrygginguna, til að slá á óvissuna og vekja von.

Heimilin þurfa fullvissu og von

Nú eru tímar samstöðu. Stjórnvöld eru að gera það sem í þeirra valdi stendur til að mýkja efnahagsáhrif veirunnar. Við getum haft mismunandi skoðanir á aðgerðum þeirra og viljað að meira sé að gert, hjá því verður aldrei komist.

Það sem ég vil fyrst og fremst fá frá ríkisstjórninni núna er fullvissa fyrir heimilin í landinu um að þeirra hagsmuna verði gætt í hvívetna.

Að því yrðu Hagsmunasamtök heimilanna að koma. 

Það verður ekki lögð nógu mikil áhersla á að heimilin verði að eiga sína fulltrúa við borðið, þar sem Samtök fjármálafyrirtækja eiga þegar vís nokkur sæti. 

Öll eigum við heimili, í hvað mynd sem það er, og núna standa Hagsmunasamtök heimilanna og margir innan verkalýðshreyfingarinnar vaktina fyrir heimilin í landinu.

Hagsmuna heimilanna er gætt á þessum fordæmalausu tímum. Við skulum því leyfa okkur að vera bjartsýn og halda í vonina til að fleyta okkur yfir þá óvissu sem framundan er.

Með von um réttlæti og góða framtíð,

Ásthildur Lóa Þórsdóttir

formaður Hagsmunasamtaka heimilanna

Lesa áfram...
Viðspyrnu er þörf - fyrir hagkerfið og heimilin

Viðspyrnu er þörf - fyrir hagkerfið og heimilin

Áskorun til ríkisstjórnar Íslands:  Viðspyrnu er þörf - fyrir hagkerfið og heimilin

Í gær kynnti ríkisstjórn Íslands “Viðspyrnu fyrir íslenskt efnahagslíf” vegna þeirra aðstæðna sem skapast hafa vegna Covid-19 veirunnar. Það dylst engum að ef fram heldur sem horfir mun efnahagslíf þjóðarinnar og jafnvel heimsins alls verða fyrir miklu áfalli, þannig að viðspyrnu er þörf og nauðsynlegt að undirbúa hana eins vel og hægt er.

Hins vegar þarf að hafa í huga að undirstaða hagkerfisins eru heimilin, því án þeirra væri engin þörf á neinni þjónustu, engin til að hvorki kaupa né selja og engin til að lána. Í stuttu máli væri ekkert hagkerfi til án heimila landsins.

Það skýtur því óneitanlega skökku við að í viðspyrnu ríkisstjórnarinnar er ekki minnst einu orði á heimilin, frekar en þau væru ekki til.

Þetta er því miður sama hugarfarið og einkenndi aðgerðir stjórnvalda í kjölfar hrunsins, þar sem ekkert var gefið eftir gagnvart heimilunum sem voru látin taka á sig höggið af fullum þunga og með skelfilegum afleiðingum.

Það má alls ekki endurtaka sig.

Þá, eins og nú, hafði ríkisstjórn Íslands samráð við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) um “lausnir” og nú eins og þá, hunsar hún algjörlega fulltrúa heimilanna.
Hagsmunasamtök heimilanna þurfa ekki síður að koma að borðinu en SFF og jafnvel enn frekar.


Heimilin eru hagkerfið

Til samanburðar er áhugavert að nefna aðra ríkisstjórn sem líka tilkynnti um sína “viðspyrnu” vegna Covid-19 og hjá henni eru áherslur aðrar og betri. Ríkisstjórn Ítalíu virðist átta sig á mikilvægi heimilanna og snýr aðgerðum sínum fyrst og fremst að þeim. Þannig hafa stjórnvöld á Ítalíu gefið heimilum og einstaklingum “frestheimild” á afborgunum húsnæðislána í kjölfar Covid-19.

Ekki nóg með það, heldur hafa Samtök fjármálafyrirtækja á Ítalíu sagt að lítil fyrirtæki og heimili muni fá frestheimildir vegna efnahagslegra afleiðinga Covid-19.
Ísland er sem betur fer ekki jafn illa statt og Ítalía vegna veirunnar og vonandi þarf ekki að grípa til jafn róttækra aðgerða hér á landi og Ítalir hafa neyðst til að gera en reynslan eftir hrun ætti þó að hafa kennt stjórnvöldum að heimilin þurfa að vera með í ráðum og að gæta þurfi hagsmuna þeirra ekki síður en fjármálafyrirtækjanna.
Við, sem þjóð, verðum að setja heimilin á íslandi í forgang því þau eru grunnurinn að hagkerfinu.


Viðspyrna fyrir heimilin

Hagsmunasamtök heimilanna vilja því beina því til Ríkisstjórnar Íslands að endurtaka ekki mistök fyrri ríkisstjórna og muna að aðgerðir hennar eigi fyrst og fremst að snúast um að verja heimilin í landinu. Þá er vert að minna á að Stjórnarskráin er samin fyrir einstaklinga og heimili þeirra en ekki til að verja stjórnkerfið eða fjármálafyrirtækin.

Hagsmunasamtök heimilanna fara fram á að strax verði sett þak á verðtryggingu lána heimilanna að hámarki 3,5%. Hefði það verið gert í kjölfar bankahrunsins 2008 hefði margt farið á annan veg og þúsundir fjölskyldna ekki misst heimili sín.

Hagsmunasamtök heimilanna benda á að það sem veldur heimilunum meiri skaða en nokkuð annað er hækkun verðbólgu vegna þess sér-íslenska og stórhættulega fyrirkomulags sem heitir verðtrygging á lánum heimilanna.

Fari verðbólgan af stað hefur engin stjórn á því sem gerist nema gripið sé í taumana strax með fyrirbyggjandi aðgerðum. Aðstæður eins og þær sem núna hafa skapast staðfesta það sem Hagsmunasamtök heimilanna hafa krafist frá seinasta hruni að afnema beri með öllu verðtryggingu lána heimilanna án tafar, því hún veldur bæði þeim og hagkerfinu öllu stórfelldum skaða.

Vonandi kemur ekki til þess, en fari allt á versta veg þá verður Ríkisstjórn Íslands einnig að grípa til “frestheimilda” á greiðslum húsnæðislána á sama eða svipaðan hátt og Ríkisstjórn Ítalíu er að gera.

Hagsmunasamtök heimilanna bjóða Ríkisstjórn Íslands aðstoð sína og óska hér með formlega eftir aðkomu að þeim leiðum og lausnum fyrir heimilin í landinu sem sannarlega þarf að fara í á þessum sérstöku tímum sem nú ganga yfir, því sameinuð getur íslensk þjóð sigrast á öllum vanda.


Hagsmunasamtök heimilanna

Lesa áfram...
Niðurstöður aðalfundar 2020

Niðurstöður aðalfundar 2020

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 2020 var haldinn 25. febrúar síðastliðinn. Á fundinum var kosin ný stjórn sem hefur nú skipt með sér verkum og er skipuð þannig:

 • Ásthildur Lóa Þórsdóttir formaður
 • Vilhjálmur Bjarnason varaformaður
 • Sigríður Örlygsdóttir gjaldkeri
 • Hólmsteinn Brekkan ritari
 • Einar Valur Ingimundarson meðstjórnandi
 • Hafþór Ólafsson meðstjórnandi
 • Róbert Þ. Bender meðstjórnandi

Varamenn: Þórarinn Einarsson, Ragnar Unnarsson, Björn Kristján Arnarson, Stefán Stefánsson.

Þau hafa öll starfað áður í stjórn samtakanna.

Aðalfundurinn samþykkti að félagsgjöld 2020 verði óbreytt 4.900 kr. og valkvæð sem fyrr.

Þá voru skoðunarmenn reikninga samtakanna, Sigfríð Gerður Hallgrímsdóttir og Sólveig Sigurgeirsdóttir, endurkjörnar.

Á fundinum var samþykkt breytingartillaga á samþykktum samtakanna sem stjórn var falið að útfæra nánar en hún er eftirfarandi:

 • Núverandi [fyrrverandi] 2. mgr. 9. gr. svohljóðandi: Stjórnarstörf eru ólaunuð, svo og þau verkefni sem stjórnarmenn taka að sér fyrir samtökin. Þó er heimilt að greiða fyrir útlagðan kostnað sem til fellur vegna rekstrar samtakanna.
 • Orðist svo: Stjórnarstörf eru ólaunuð, en heimilt er að greiða fyrir útlagðan kostnað vegna rekstrar samtakanna. Þrátt fyrir það getur stjórnarmaður til jafns við aðra gefið kost á sér til verkefna, sem stjórn ákveður að stofna til og kaupa þjónustu fyrir gegn eðlilegu og sanngjörnu endurgjaldi, enda hafi atkvæði hans ekki ráðið úrslitum um þá ákvörðun. Skal hann þá jafnframt víkja sæti við allar frekari ákvarðanir stjórnar um verkefnið. Gera skal skriflegan þjónustusamning um hvert verkefni, sem innihaldi skýra verklýsingu og upplýsingar um alla kostnaðarskiptingu verkefnisins milli verkkaupa og verksala.

Loks samþykkti aðalfundurinn eftirfarandi ályktun:

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna lýsir því yfir að ekki komi til greina að selja bankana, hvorki að hluta né öllu leyti, fyrr en Alþingi hafi séð til þess að farið verði ofan í saumana á þeirri meðferð sem heimilin máttu þola í kjölfar bankahrunsins af hálfu fjármálafyrirtækja og stjórnvalda, með því að láta gera Rannsóknarskýrslu heimilanna.

Ofsóknir hafa átt sér stað á Íslandi frá hruni. Varlega áætlað hafa 15.000 fjölskyldur verið hraktar frá heimilum sínum í krafti aflsmuna og án nokkurra varna. Það eina sem þetta fólk gerði af sér var að treysta ráðgjöfum bankanna og taka húsnæðislán. Þau fengu aldrei að verja sig en hafa verið dæmd til harðrar refsingar án þess að sekt þeirra væri sönnuð. Þau eiga rétt á áheyrn og uppreist æru!

Við segjum hingað og ekki lengra! Fundurinn lýsir því yfir að Alþingismenn sem ekki styðji gerð Rannsóknarskýrslu heimilanna eða standi í vegi hennar á einhvern hátt, setji með því sérhagsmuni framar hagsmunum almennings. Ekkert orðspor, enginn flokkur og enginn einstaklingur er þess virði að tugir þúsunda þjáist fyrir. Það er komið nóg!

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna krefst Rannsóknarskýrslu heimilanna - fyrir heimilin og hagkerfið!

Lesa áfram...
Ársskýrsla HH 2019-2020

Ársskýrsla HH 2019-2020

Samkvæmt venju eru fundargögn birt á heimasíðu samtakanna í aðdraganda aðalfundar í formi ársskýrslu sem inniheldur jafnframt helstu upplýsingar um fundarefni samkvæmt boðaðri dagskrá.

Félagsmenn eru minntir á aðalfundinn kl. 20:00 þriðjudaginn 25. febrúar 2020, í húsnæði Hjálpræðishersins að Álfabakka 12 í Mjóddinni (gengið inn að sunnanverðu).

Þegar framboðsfrestur rann út höfðu borist eftirfarandi tilkynningar um framboð til stjórnar.

Aðalstjórn:

 • Ásthildur Lóa Þórsdóttir
 • Einar Valur Ingimundarson
 • Hafþór Ólafsson
 • Hólmsteinn Brekkan
 • Sigríður Örlygsdóttir
 • Róbert Þ. Bender
 • Vilhjálmur Bjarnason

Varastjórn:

 • Björn Kristján Arnarson
 • Ragnar Unnarsson
 • Stefán Stefánsson
 • Þórarinn Einarsson

Ársskýrsla Hagsmunasamtaka heimilanna 2019-2020

Lesa áfram...
Aðalfundur 2020

Aðalfundur 2020

Kæru félagsmenn,

Hagsmunasamtök heimilanna boða hér með til aðalfundar, þriðjudagskvöldið 25. febrúar 2020 kl. 20:00, í húsnæði Hjálpræðishersins að Álfabakka 12 í Mjóddinni (gengið inn að sunnanverðu).

 

Dagskrá:

 1. Skipun fundarstjóra, ritara, og fundarsetning
 2. Skýrsla stjórnar: Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formaður
 3. Reikningar samtakanna: Guðrún Harðardóttir, gjaldkeri
 4. Tillaga stjórnar um ákvörðun félagsgjalda
 5. Tillögur um breytingar á samþykktum
 6. Kosning 7 aðalmanna í stjórn
 7. Kosning 3-7 varamanna í stjórn
 8. Kosning skoðunarmanna
 9. Önnur mál

Eftirfarandi tillaga um breytingu á samþykktum verður til umfjöllunar á fundinum.

 • Núverandi 2. mgr. 9. gr. svohljóðandi:
  • Stjórnarstörf eru ólaunuð, svo og þau verkefni sem stjórnarmenn taka að sér fyrir samtökin. Þó er heimilt að greiða fyrir útlagðan kostnað sem til fellur vegna rekstrar samtakanna.
 • Orðist svo:
  • Stjórnarstörf eru ólaunuð, en heimilt er að greiða fyrir útlagðan kostnað vegna rekstrar samtakanna. Þrátt fyrir það getur stjórnarmaður gefið kost á sér til annarra verkefna en stjórnarstarfa sem stjórn ákveður að kaupa að þjónustu til gegn eðlilegu endurgjaldi hafi atkvæði hans ekki ráðið úrslitum um þá ákvörðun og skal hann þá jafnframt víkja sæti við frekari ákvarðanir stjórnar um verkefnið.

Kosningu til stjórnar verður hagað þannig að í hvorri umferð má hver atkvæðisbær fundarmaður greiða allt að sjö frambjóðendum atkvæði og ræður hreint atkvæðamagn úrslitum. Þurfi að skera úr um röð ef tveir eða fleiri hljóta jafn mörg atkvæði verður dregið um innbyrðis röð þeirra.

Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er 7 dögum fyrir aðalfund eða til 18. febrúar kl. 20:00. Framboð má tilkynna með tölvupósti á netfang samtakanna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Einnig er óskað eftir tilnefningum skoðunarmanna og sjálfboðaliðum í talningu atkvæða á fundinum.

Fundargögn verða birt á heimasíðu samtakanna í aðdraganda aðalfundarins.

 

Bestu kveðjur,
Hagsmunasamtök heimilanna

Lesa áfram...
Æ, æ og Úps!

Æ, æ og Úps!

Orðið “spilling” hefur mikið heyrst í umræðum undanfarinna vikna. Án þess að ég vilji kveða upp dóma yfir einstökum aðilum eða fyrirtækjum, þá er það öllum sem vilja sjá, augljóst að það er víða pottur brotinn í íslensku samfélagi og að við sitjum ekki öll við sama borð.

Lesa áfram...
Opnun neytendatorgs

Opnun neytendatorgs

Samtökin hafa nú opnað nýja vefsíðu - Neytendatorg Hagsmunasamtaka heimilanna. Stjórn samtakanna bindur vonir við að hún verði bæði félagsmönnum og íslenskum heimilum gagnleg upplýsingaveita um stöðu neytendamála á Íslandi og réttindi neytenda á fjármálamarkaði.

Lesa áfram...
Subscribe to this RSS feed
 • 1
 • 2

© Hannað af Filmís 

Hagsmunasamtök heimilanna voru stofnuð 15. janúar 2009 og eru frjáls og óháð hagsmunasamtök á neytendasviði, til varnar og hagsbóta fyrir heimilin í landinu.

Orð frá formanni

CEO 

Orð frá formanni Varlega áætlað hafa 15.000 fjölskyldur, 45.000 einstaklingar misst heimili sín frá hruni. Enginn hefur svarað fyrir það, hvað þá axlað á því ábyrgð. 

Þegar 15% þjóðarinnar missa heimili sín, gætir áhrifanna víða. Við sjáum þau í ástandinu á leigumarkaði og við sjáum þau líka í auknum kvíða meðal ungmenna og kulnun hjá þeim sem eldri eru.

Þegar fólk er svipt heimilum sínum glatar það öryggi sínu sínu og fótfestu. Þegar við bætist magnvana reiði og örvænting vegna óréttlætisins sem það stendur frammi fyrir ásamt hjálpar- og varnaleysinu sem það upplifir þegar heimilinu er hreinlega stolið af því, er ekki nema von að eitthvað láti undan.

Spillingin í þjóðfélaginu er djúp og hún á sér margar hliðar. Hún birtist ekki bara í háu húsnæðisverði og skelfilegum leigumarkaði eða háum vöxtum og verðtryggingu, hún birtist ekki bara í því hvernig lífeyrissjóðirnir misfara með fé okkar allra eða í „krónu á móti krónu“ skerðingu, hún birtist ekki bara í lágum launum verkafólks á meðan sjálftökufólk af ýmsum toga skammtar sjálfu sér milljónir, hún birtist ekki bara í spilltum dómstólum sem gæta hagsmuna „hinna sterku“ í dómum sínum eða í því hvernig lög- og stjórnaskrárvarin réttindi hafa verið brotin á neytendum frá hruni með skelfilegum afleiðingum.

Nei, hún birtist í þessu öllu og meiru til. Spillingin er djúp og teygir anga sína víða. Hana þarf að rífa upp með rótum til að hægt sé að byggja upp nýtt og betra þjóðfélag.

Fyrsta skrefið væri að að afnema verðtryggingu á lánum heimilanna! Öðruvísi er ekki hægt að skapa eðlilegan húsnæðismarkað eða stöðva sjálftöku fjármálastofnanna á tekjum fólks.

En til að takast á við ræturnar þarf að fara fram rannsókn á aðgerðum stjórnvalda eftir hrun. Jú það var líka spilling fyrir hrun, en þá urðu ákveðin vatnaskil og það var þá sem meðvituð ákvörðun var tekin um að fórna heimilum landsins fyrir bankana.

15.000 heimili eiga skilið að fá svör og uppreist æru.

Við biðjum ykkur um að styðja kröfuna um Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Formaður HH

Fylgstu með á samfélagsmiðlum